پس از اظهارات صدا و سیما در مورد شهیدان به مرگ مرموز تمام موجودات مشکوک شدم.

پس از اظهارات صدا و سیما در مورد شهیدان شدیدا تحت تأثیر قرار گرفتم ! و به مرگ تمام موجودات روی کره زمین از جمله انسانها مشکوک شدم و فکر می کنم همگی آنها ساختگی است.
به خصوص مرگ افرادی که در ایران کشته شده اند از جمله آیت الله خمینی !اصلا مرده است ؟ چرا باید بمیرد؟ مرگ ایشون خیلی مشکوک بوده و اصلا چرا باید در سالهای آخر جنگ بمیره ؟ فکر کنم توسط نیروهای عراقی به دلیل اینکه جنگ ادامه پیدا نکرده ترور شده ! به خامنه ای هم خیلی مشکوکم فکر کنم به خاطر اینکه رهبر بشه اونو کشته ! طمع قدرت نیز در خامنه ای دیده شده حاضره به خاطر رهبری تمام دنیا رو بفروشه ! همه اینها نشان میدهد سناریویی پشت این قضیه بوده !