عدم حضور در استادیوم ها جهت حمایت بازیکنان تیم ملی

دوستان خودتون خبر دارید تعدادی از بازیکنان تیم ملی اخراج شدن و این ایده به نظرم رسید که رفتن به استادیوم را تحریم کنیم و با این کار به چند هدف خواهیم رسید :
1- نشان دادن حمایت از بازیکنان تیم ملی
2- پس انداز شدن پولهامون و ضرر رساندن اقتصادی به گردانندگان این سناریو (اخراج کنندگان بازیکنان)
3- مورد فشار قرار گرفتن فدارسیون فوتبال و احتمال برگشت آنها
4- نشان دادن توان ملت در مقابل کودتا چیان

نظر شما چیست؟

1 نظرات:

ناشناس گفت...

ما دیگه با هیچی قهر نمی کنیم. از این به بعد با هرچی بخواهیم مخالفت کنیم صاف میریم جلو و اعلام می کنیم.