خوشحاليم بزغاله و خس و خاشاكم اما تروريست و آدمكش نيستيم

سلام دوستاي سبز و آزاده ، من اخبار رو بيشتر از طريق كانال هاي ماهواره اي دنبال ميكنم با توجه به نظرات و حرفهاي سبز ها در اين كانال ها لازم ديدم اينو بنويسم. دوستان سبز من بايد به خودتون افتخار كنيد و خوشحال باشيد ... چرا نااميدي؟

بياييد همه اينو با هم تكرار كنيم :
خوشحاليم كه بزغاله و خس و خاشكيم اما تروريست و آدمكش نيستيم.
خوشحاليم كه بعضيامون بي دين هستن اما وحشي و قاتل و جلاد نيستيم.
خوشحاليم كه كتك ميخوريم اما واسه قدرت دروغگو و رياكار نيستيم.
خوشحاليم كه سبزيم اما واسه هدفمون مجبور نيستيم قرمز بشيم.
خوشحاليم كه دنياي سبز ما رنگ قرمز فيلترنگ و سانسور ندارد.
خوشحاليم با اين كه هيچوقت مثل شما جنايت نمي كنيم اما از ما ميترسيد و صورت خودتون رو پنهان ميكنيد.
خوشحاليم كه آزاده گي مون رو به كيك و سانديس نمي فروشيم.
خوشحاليم كه ما از آزادي و زندگي و خنده حرف ميزنيم اما سرشت و افكارمون با مرگ و گريه و زاري آلوده نشده.
خوشحاليم كه اينقدر شجاعت داريم حرفمون رو بزنيم بدون اينكه اونو در زير نقابهايي به نام دين ، ولايت فقيه و ... پنهان كنيم.
خوشحاليم كه با همه كشورها دوستيم و با هيچ كشوري دشمني نداريم.
خوشحاليم كه تواناييم و براي رسيدن به هدفمون نيازي به تهديد رهبرتون نميبينيم.
خوشحاليم در روزايي كه سينه عزيزانمون توسط گلوله هاي تروريست و جنايتكاران شما هدف قرار گرفته شده و عزاداريم باز هم از هدفمون دور نمي شويم و اميد رو هميشه به ياد داريم.


قاتلان اگر براي ما سيل مي شويد ما سبز ها براتون دريا مي شويم
و
بر روي زندگي قرمز و خون آلود ، پر از خشم و مرگ شما رنگ سبز زندگي و آزادي خواهيم ريخت