جواب فریاد رو با گلوله دادن نشان از ضعف است یا قدرت؟

در این نوشته سعی می کنم جواب این سوال رو بدهم البته دوست دارم نظر شما رو هم بدونم. برای توضیح این مطلب من فرض می کنم با یک نفر بنا به دلایلی دعوام شده و از نظر بدنی ضعیف هستم در آن موقع برای مقابله اولین چیزی که به ذهنم داشتن یک سلاح (سرد یا گرم) برای مقابله است چون خودم میدانم ناتوانم.این شیوه هم در حکومت ایران کاملا مشخص است و به شدیدترین نوع با مردم برخورد کردند پس لازم است به ظاهر قضیه نگاه نکنیم وبه نظر من حکومت ایران ضعیف است و این زمانی کاملا مشخص می شود که یک حکومت خارجی به کشور حمله کند (مانند حکومت صدام).
نمونه های زیادی از ناتوانی نیروی نظامی و ضعیف بودن نیروی جمهوری اسلامی وجود دارد و هر وقت زورش به بزرگتر از خود نرسیده به ناتوانتر از خود (از نظر نظامی) حمله کرده است و یکی از ضعف هایی که در دوران مختلف ضعیف بودن این حکومت را نشان داده است. حمله های چریکی نیز می تواند این ضعف را به خوبی نشان دهد وهمیشه بیشترین تلفات و خسارات رو در این حملات داشته است. نمونه های بسیار زیادی وجود دارد مثلا در سیستان و بلوچستان ، اهواز ، کردستان ، کرمانشاه ، آذربایجان و ... .
اگر جامعه مدنی سرکوب شود و مردم از مبارزه مدنی خسته شوند و به مبارزات چریکی روی بیاورند (در صورتی که یک کشور خارجی حمله نکند) بزرگترین ضربه را جکومت خواهد خورد و آن وقت کاخ دروغ فرو خواهد ریخت و ناتوانی نظامی ایران بیشتر آشکار می شود.