گناه

چیزی را که ما نمیتوانیم بفهمیم ضد و نقیض زندگی انسان است.

زیرا از یکطرف طبیعت یا خدا انسان را آفریده که حتما مرتکب گناه میشود و از طرف دیگر به ما میگویند که هر کسی که مرتکب گناه گردید در جهان مجازات خواهد دید !!!

بهتر این بود که از روز نخست ما را طوری میافریدند که قدرت ارتکاب گناه را نداشته باشیم.نه آنکه ما را بیافرینند و بعد کیفر بدهند !!!

1 نظرات:

خس گفت...

خوب اینم که در تناقض با قبلی است که گفتید خدا قراره ما رو خر کیف کنه اون دنیا. ظاهراً خدا می‌دونه چطوری غم زیبا خلق کنه در ذهن تک تک بنده‌هاش. چطوری به خجالت بندازتش از گفتن دوستت دارم. چیزی که به شدت نیاز به گفتنش داریم. و تنهایی‌مون رو به رخ مون بکشه و ما در فرار از عریان بودن‌مون بدنبال یه برگ. خدا رنده. نگران کسل شدن از خوشی نباشین هیچ وقت.