روزی فرا خواهد رسید ...روزی فرا خواهد رسید که سرنوشت شما هم مثل هیتلر شود .
روزی فرا خواهد رسید که بلاهایی را که سر مردم آورده اید سر خودتون میاد.
روزی فرا خواهد رسید که آتش ظلمتان خاموش می شود.
روزی فرا خواهد رسید سرنوشتتان درس عبرتی برای دیگر مستبدان خواهد شد.
روزی فرا خواهد رسید گلویتان در طناب اعدام مثل هزاران سیاه بخت دیگر آتش خواهد گرفت.
روزی فرا خواهد رسید خانواده تان مثل هزاران خانواده ای که به سوگ نشانده اید به سوگ شما خواهند نشست.
روزی فرا خواهد رسید گورکن زمان شما را در لجن زار تاریخ دفن خواهد کرد.
روزی فرا خواهد رسید که شکنجه خود و عزیزانتان را خواهید دید و تاوان شکنجه ها ، تجاوزها ، اعدامها ، بی عدالتی ها و ... رو پس خواهید داد.
روزی فرا خواهد رسید که تاریخ از شما به عنوان یک فاشیست ، دیکتاتور و خائن یاد خواهد کرد.

روزی فرا خواهد رسید ...


2 نظرات:

باران گفت...

همه ی این روز ها می رسد اما نمی دانم بشر چرا درس نمی گیرد .وجنایتکاران
تنبل ترین شاگردان درس تاریخند.

ناشناس گفت...

جنایتکار فقط یه سوال مطرح می‌کنه؟ آيا حاضرید مبارزه کنید؟

جنایتکار یه وسیله است فقط برای تست تو. جزو زیبایی‌های این دنیاست. هست؟